Жаңалықтар

Тауардың шығу тегі туралы сертификат берілді - СТ KZ No KZ 1 104 00053 02.03.2021 ж.


2020 жылы келесі клиникалық базаларында аппарат клиникалық сынақтан өтті:

- Корпоративтік қорының АҚ "Республикалық диагностикалық орталығы", Ңұр-Сұлтан қ.

- АҚ "Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы", Ңұр-Сұлтан қ.

Аппарат Қазақстан Республикасында тіркелген – тіркеу куәлігі ҚР-МТ5№021753 06.01.2021 ж.